Personalhuset er selvfølgelig med på drakta! Bli bedre kjent med oss og våre verdier.

Personalhuset er min arbeidsgiver og har siden 2001 hjulpet tusenvis av mennesker med å få jobb. Idag er vi det største norskeide rekrutterings- og bemanningsselskapet i Norden. Våre eiere, Kristian og Roger Adolfsen, kommer fra Andenes på Andøy der vi blant annet skal overnatte. Vi gledere oss! I Personalhuset er våre verdier mer enn bare prat.

Bli kjent med oss og hør på våre verdier :

Herlig kollegaer som snakker om verdier

Vår visjon er; Vi utfordrer det etablerte –  Vi møter morgendagen sammen med våre kunder gjennom fokus på teknologi og utvikling av mennesker.Våre verdier er mer enn bare prat. Vi kan ikke drive en virksomhet med tusenvis av medarbeidere hver dag uten å etterleve våre verdier. Vi må lede vår adferd gjennom verdiene:

#bryross  #inspirerer  #utfordrer

Vårt mål er å være det mest synlige og innovative bemannings- og rekrutteringsselskapet i Norden, vi skal skape en fantastisk arbeidsplass og ha de mest engasjerte medarbeiderne i bransjen! Men hva kan vi hjelpe deg med? Jo,våre tjenester er:

Våre tjenester

Vi estimerer 70-100 timer for en rekruttering og det er et eget fag. La oss bli din samarbeidspartner så kan du konsentere deg om din kjernevirksomhet. Hør hva vår rekrutteringsansvarlig Julie Hammer sier:

Search er en viktig del av rekrutteringsprosess. Godt over 50% av alle våre prosesser så henter vi inn kandidater som blir ansatt av kunden.

Bemanning er også en viktig del av vår tjeneste og virksomhet. Vi bryr oss og vi leverer kvalitet til kunden. Logistikk er viktig og grunnleggende i hele verdikjeden. Hør hva vår fagperson innen lager og logistikk sier :

Konseptansvarlig Logistikk, Piotr Kwiatkowski, er både dyktig og hyggelig

Noe av det viktigste vi gjør uansett er å forstå kundens behov. Vi utfordrer i en grundig stilling- og kravsanalyse. Her vil vi også definere de mest kritiske adferdskompetansene og bevisstgjøre kunden på hva som skal til for å lykkes i stillingen. Her blir det ofte gode diskusjoner!!!

Uansett om det er rekruttering eller bemanning så er testverktøy viktig, men også referansesjekk. Tør vi å utfordre dem? Ja, det gjør vi!! Hør hva vår fagperson innen Search & Selection, Dag Haavardsen, sier om referansesjekk:

Dag Haavardsen er helt rå på rekrutteringer, også i det offentlige.

Vi har valgt å omfavne FNs definisjon av bærekraft; Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. For oss handler det om å være bevisst hvordan og hvilke deler av samfunnet vi påvirker innen miljømessige-, økonomiske- og sosiale aspekter. Vi jobber for å minimere vår negative påvirkning og maksimere vår positive påvirkning.

Vi har valgt å fokusere på 4 av FNs bærekraftsmål.

Fattigdomsbekjempelse er sentralt og en stor oppgave. I Norge er deltakelse i arbeidslivet det viktigste virkemiddelet for å bekjempe fattigdom. Vi mener at vi spiller en rolle i dette, for mange mennesker er vi inngangsbilletten eller veien tilbake til arbeidslivet.

Likestilling / anstendig arbeid og økonomisk vekst. Vi tar en aktiv rolle i å sikre lik lønn for likt arbeid og er opptatt av å rekruttere uten bevisste og ubevisste fordommer relatert til kjønn, etnisitet, alder, osv. Vi tar vårt arbeidsgiveransvar på alvor og bidrar gjennom våre rekrutteringsprosesser til at kundene våre får løst sine samfunnsoppgaver.

Vi er Founding Partner av Equality Check som jobber for å skape et mer likestilt, inkluderende og transparent arbeidsliv. Vi rapporterer årlig våre likestillingstall som en del av deres forskningsprosjekt i samarbeid med CORE (Centre for Research on Gender Equality). På denne måten bidrar vi til å finne løsninger for hvordan vi alle kan bli mer likestilte i arbeidslivet.

Vi ordner en sommerfest med mat for kunder!

Og vi gjøre det lille ekstra for kundene våre 🙂 Vi er glade for at Personalhuset er med på Sykkeltouren og støtter opp om Rett Fram Opplevelser og SuperSelma.!

Rekruttering er et eget fag! Ta kontakt med Julie Hammer om du trenger profesjonell hjelp.